A    G    N    E    S    I    A    M

"Verwondering

is het begin

van alle wijsheid."


Aristoteles

Engelen en Gidsen

Iedereen heeft één of meer engelen, gidsen en/of overledenen om zich heen.

Ze beschermen ons, ze wijzen ons de weg, ze helpen ons. Ze waken over ons welzijn. Zij communiceren regelmatig met ons. Zij geven ons bijzondere en liefdevolle boodschappen. Ze geven ons innerlijke rust.

Het verschil tussen engelen en gidsen zit in de taak die zij uitoefenen.

Engelen hebben vaak een algemenere of specifiekere taak voor meerdere mensen of groepen mensen. Gidsen zijn persoonlijk en zorgen -meestal- voor één persoon tijdens een bijzondere levensperiode. Ze kunnen je ook een leven lang begeleiden.

Je kunt op veel manieren contact maken. Automatisch schrijven is er één van.

Ik kan je hierbij helpen.

Contact met dierbare overledenen

Het contact met je dierbare overledene verloopt net zo als het contact maken met je gids. Ook zij kunnen je helpen met je leven omdat ze nu in de wereld wonen waar alleen maar Liefde is.

Iedereen die over is gegaan naar de liefdevolle Goddelijke wereld heeft ook daar een taak uit te voeren. Een van de taken kan zelfs bestaan uit het intensief begeleiden van jouw leven. We noemen hun taak dan bescherm-engel.

De dierbare overleden ziel kan op zielsniveau een boodschap overbrengen, net zoals de gidsen het doen. Om (opnieuw) het contact te voelen met een dierbare overledene kan heel emotioneel zijn en kan ook zeer helend werken.


Natuurlijk blijf je zelf verantwoordelijk voor je leven op aarde maar je mag wel hulp vragen en ervaren.

Het is ook goed om te beseffen dat jij en ik onze voeten hier op aarde hebben staan en wij hier verder moeten en dat overledenen in andere sferen verkeren.

Channel

Ik sta in zuivere en heldere verbinding met de liefdevolle Goddelijke wereld.

Als channel nodig ik de Gids, de engel of de ziel uit waar je contact mee wilt maken.

Ik vraag aan hen om jou antwoorden op je vragen te geven. Of inzichten of heling.

De kennismaking met deze Goddelijke wereld is een enorme verrijking geweest voor mijn bewustzijn en mijn belevingen op zielniveau. Ik laat je graag kennismaken met deze energie.


Ik heb het genoegen gehad mij deze Goddelijke communicatie eigen te maken bij Marga van Waveren. Zij heeft reeds ontelbare zielen in de Hemel en op aarde geholpen. Haar unieke boek geeft uitleg over een "Engel op aarde worden" en heet de Wetten van het Universum.

Zeker de moeite waard om te lezen als je je meer wilt verdiepen in deze materie. 

Boodschap

Boodschappen komen soms door met woorden, beelden, geluiden, een sfeer, een tekening of verwijzing naar een voorwerp, situatie of persoon of op een andere manier. Soms is de boodschap heel kort en krachtig, dan weer is deze zeer uitgebreid. De juiste interpretatie van de boodschap is erg belangrijk.

Engelen, gidsen, en dierbare overledenen leven in een wereld waarin tijd, ruimte, afstand geen betekenis hebben. Zij hebben vaak eigen belevingen en geven een andere uitleg bij en waarde aan gebeurtenissen.

Weet dat de ontvangen boodschap datgene is wat je op dit moment moet horen en dat is niet altijd gelijk aan datgene wat je wilt horen. Dit kan soms confronterend zijn.

Automatisch schrift

We kunnen contact maken met alle "levende" wezens en (met hun toe-stemming) vragen stellen, als we dat willen.

De ervaring leert dat de meeste zielen graag antwoord geven.

Met o.a. "Automatisch schrift" kan ik je helpen om verbinding te leggen.

Ik maak contact met jouw Engel, Gids of overleden dierbare persoon of dier en vraag hem/haar mijn arm en hand te gebruiken om schriftelijk te communiceren. Mijn hand gaat "automatisch schrijven". Je krijgt het antwoord direct mee.

Je krijgt als het ware een brief uit de Hemel.

Dit is vaak een intense en overweldigende beleving. Regelmatig zijn mensen ontroerd door de persoonlijke boodschappen die aangereikt worden.

De treffende woorden die gebruikt worden zijn vaak zeer herkenbaar.

Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken

zonder haar levensduur te verkorten.


Boeddha