A    G    N    E    S    I    A    M

Komt de intelligentie

van Atlantis

weer terug op aarde?

 Symbool op ring

Atlantis

Al meer dan 2000 jaar is men in de Westerse wereld gefascineerd door het verhaal over Atlantis. Een raadselachtig welvarend eilandenrijk uit de oertijd, dat door een of andere ramp plotseling onder het zeeoppervlak verdween. De bewoners waren goede ruiters en vooral vaardige zeelieden, die een machtige vloot van 1200 schepen bezaten waarmee ze alle oceanen doorkruisten. Ze beschikten bovendien over een hoge kennis van bouwkunst, astronomie, astrologie, wiskunde enzovoort.


Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er niet minder dan 2000 boeken verschenen en tal van films en liederen gemaakt over dit mysterieuze paradijs op aarde, dat werd verzwolgen door de woeste golven van de zee. Waar komt dit verhaal vandaan? Is het louter fantasie of liggen er ware historische gebeurtenissen aan ten grondslag?

Inmiddels zijn er ook voorspellingen gedaan dat de intelligentie die op Atlantis aanwezig was, weer terug komt op aarde. Het is al gaande, zegt men.

Atlantis symbolen

Ik heb mij laten inspireren door Hans Amelsbeek, Atlantiskenner en specialist in sieraden met (Atlantis) symboliek. Hans maakt prachtige Atlantissieraden. Deze fascinerende sieraden helpen o.a. om je energie in balans te houden, onzuivere energie uit je systeem te verwijderen en negativiteit buiten je te houden.


Ben je geïnteresseerd, dan is er ook genoeg te lezen over de symbolen van Atlantis.

Atlantis kristal

Een oud en zeer krachtig Atlantisch kristal is opnieuw geactiveerd en is ceremonieel aan de Aarde teruggegeven.

Bij het zoeken naar een geschikte locatie bleken er op de hele wereld 3 ‘lichte’ plekken te zijn. Plaatsen waar genoeg mensen vanuit het hart leven. Deze gebieden zijn Denemarken, Zweden en Nederland. Hierboven circuleert een vortex van gouden energie.

Kiesha Crowther, beter bekend als Little Grandmother, inmiddels in Nederland wonende, heeft op 16 juni 2012 dit kristal in Nederland in de Aarde terug geplaatst.

Atlantis bewoners

Gezegd wordt dat een groot aantal bewoners van Atlantis nu op de Binnenaarde woont en leeft. Daar is al het nodige over geschreven en te lezen.

Er is nog zoveel wat we niet weten.....Buitenaards, Binnenaards, Bovenaards..........

Wie kan met stelligheid beweren dat wij hier alleen op aarde of in het universum zijn? Ik niet. Waarom zou er niet meer leven kunnen zijn? Er is ruimte genoeg voor iedereen.


Omdat we het niet weten of het niet kennen of het niet zien, wil niet zeggen dat het er niet is. Die andere vorm of plaats van leven.

Er zijn inmiddels genoeg wetenschappers en andere "kennisdragers" die beweren en aantonen dat er meer leven is in het universum. Uit eigen ervaring, met documentatie, foto's, films, en geluidopnames.


Wie weet wat we allemaal kunnen leren en mogen ontvangen van deze andere werelden en mogelijk hogere intelligenties? 

“Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt

zijn zaken van gering belang

vergeleken met wat In ons ligt…”


Ralph Waldo Emerson