A    G    N    E    S    I    A    M

Blog

Blog

5. Auroville, plaats voor menselijke eenheid in verscheidenheid.

Posted on 4 February, 2016 at 11:55

"De Moeder" (Mirra Alfasa) had in 1954 een droom:


“Er zou ergens op aarde een plek moeten zijn die geen enkele staat

als zijn exclusief eigendom zou kunnen opeisen.

Een plek waar alle goedwillende mensen, die oprecht zijn in hun aspiratie,

vrij als wereldburgers zouden kunnen leven,

slechts één enkel gezag gehoorzamend, dat van de allerhoogste waarheid.”


Haar droom werd werkelijkheid. Gebaseerd op haar werk en de visie van

Sri Aurobindo ontstond er een initiatief op een laag plateau aan de zuid-oost kust

van India, enkele kilometers ten noorden van Pondicherry.


De universele stad Auroville werd geïnaugureerd op 28 februari 1968,

toen jongeren uit 124 landen en uit alle 23 staten van India een handvol aarde

uit hun vaderland deponeerden in een marmeren urn in het centrum van Auroville.

Hiermee symboliseerden zij de geboorte van een stad die gewijd is aan de eenheid

van de mensheid.


Auroville behoort aan niemand in het bijzonder.

Auroville behoort aan de mensheid als geheel.

Maar om in Auroville te wonen moet men vrijwillig in dienst zijn van het goddelijke bewustzijn.


De planning is dat Auroville ooit 50.000 inwoners zal tellen, van over de hele wereld.

Momenteel bestaat de bevolking van Auroville uit ongeveer 2000 inwoners,

afkomstig uit 40 verschillende landen.


In het centrum staat de Matrimandir, de "ziel van Auroville";

een plek voor individuele concentratie. Een enorme krachtplek.


Kijk voor meer informatie op Auroville


Hoe zou jij het vinden om op een plek te wonen waar alleen maar vrede, eendracht en harmonie is? Een plek die verheven is boven alle geloofsovertuigingen, alle politiek en alle nationaliteiten?!


Liefdevolle groet,

Agnes

1 juli 2012Categories: None