A    G    N    E    S    I    A    M

Blog

Blog

4. Piramide voor Licht

Posted on 4 February, 2016 at 11:45

Het valt me op dat er steeds meer nieuws naar buiten komt over het belang van geometrie.

In de film Thrive wordt dit sterk benadrukt en ook Little Grandmother geeft aan

dat geometrie een grote rol speelt op onze planeet.


Dit blijkt ook zo te zijn bij Pyramid for Light. Alex Orbito, een groot spiritueel genezer

uit de Philippijnen, had een halve eeuw geleden al visioenen over een piramide

gevuld met Licht. Een piramide vol met energie die mensen heelt, en de aarde geneest,

en helpt de energie en de trilling van de aarde te verhogen.


Alex Orbito ontving veel gechannelde verzoeken om een dergelijke piramide

met nieuwe energie van Licht te verankeren in Moeder Aarde.

Deze “Pyramid for Light” is inmiddels gerealiseerd met behulp van

goddelijke leiding op een heilige plek vol leylijnen.

Samen met een team vrijwilligers en deelnemers uit de hele wereld

(ook uit Nederland) is deze piramide ingewijd op 11-11-2011.


De achtergronden en het ontstaan van deze Pyramid for Light worden

duidelijk uitgelegd in een film(21 minuten).

Kijk en luister zelf naar het verhaal over de fascinerende ontdekking

van de White Lady in een afgelegen grot op de Philippijnen.

Of lees het nog eens rustig na op de website van de organisatie van Pyramid for Light.


Wat doet geometrie met jou? Gebruik je het zelf? Heb je verbanden ontdekt?

Geeft het je nieuwe inzichten?


Liefdevolle groet,

Agnes

23 juni 2012Categories: None