A    G    N    E    S    I    A    M

Mijn activiteiten

Persoonlijke consulten voor (spirituele) coaching, counseling, channeling en healing

Schriftelijke consulten met automatisch schrift

Korte consulten op beurzen (zie agenda)

(Engelen)kaarten leggen

Huiskamerbijeenkomsten

Workshop en cursus automatisch schrift (in ontwikkeling)

Cursus intuïtieve en spirituele ontwikkeling (in ontwikkeling)

Spiritueel coach en channel

Ik noem mijzelf spiritueel coach en channel omdat ik graag goed herkenbaar wil zijn en me wil onderscheiden van de vele personen die op andere wijze hulp bieden.

Ik kies voor de spirituele invalshoek maar ben zeker ook goed thuis in de reguliere en alternatieve wegen. Als ik het nodig vind, dan zal ik je hier ook naar verwijzen.

Mijn werk is dan ook niet zweverig maar wel invoelend, intuïtief, helder, concreet, spiegelend, ondersteunend en ook heel nuchter, analyserend en daar waar nodig to the point. Ik stem mij af op de persoon, de situatie, de vraag, en het moment.


Mijn voorkeur gaat uit naar een brede samenwerking tussen een alternatieve, spirituele en reguliere (gezondheids)wereld. We zijn allen aanvullend en gelijkwaardig aan elkaar en kunnen samen de wereld mooier, gezonder en liefdevoller maken. En samen hebben we veel meer wijsheid en kennis in pacht -voor mens, dier en natuur- dan ieder van ons afzonderlijk. En in mijn ogen is er voldoende ruimte voor iedereen om samen te werken.

Holistische benadering

Voor mij betekent gezondheid een samenspel tussen lichaam, geest en ziel. Zij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Alles reageert op elkaar.Een knelpunt in het één, veroorzaakt vaak ook een knelpunt in het andere deel van ons bestaan.Samen werken we aan de verandering van je conditie op alle vlakken.

Consulten

Tijdens een consult kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen zoals bijvoorbeeld:

beantwoorden van levensvragen, inzichten verkrijgen over situaties en (eigen) gedrag, omgaan met veranderingen, gezondheid, communiceren met engelen, gidsen en/of overleden mensen en dieren of andere energieën, verbinding leggen met het Goddelijke in jou, zingeving en eigen identiteit vinden.

Persoonlijke consulten zijn op afspraak bij mij thuis op donderdag en vrijdag overdag of

's avonds en op zaterdagochtend. Andere tijdstippen in overleg.

Voor automatisch schrift is ook een schriftelijk consult mogelijk. 

Workshops en cursussen

In 2016 ben ik voornemens om enkele workshops en cursussen te ontwikkelen op het gebied van intuïtieve en spirituele ontwikkeling. En ook op het gebied van automatisch schrift. Hier is me afgelopen jaar meerdere malen naar gevraagd. Ook broeien er nog wel meer ideeën in mij die mogelijk een vervolg gaan krijgen. Alles gebeurt in de omgeving van Nijmegen.

Als je belangstelling hebt, geef het dan alvast aan via de mail. Dan krijg je bericht zodra de workshop of cursus van start gaat.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in meer achtergrondinformatie, ga dan naar


mijn werkwijze, kwaliteiten, opleidingen en ervaringen.


en/of naar Metafysica en Wetenschap van het denken.

Onze gedachten zijn verhalen

"We doen maar drie dingen in het leven:

We zitten, we staan, we liggen. Dat is alles.

Al het overige is een verhaal. Het leven is niet moeilijk.

Het is je denken dat het moeilijk maakt.

Daar komt je geluk of verdriet uit voort.

Er zijn twee manieren om te zitten, te staan of te liggen:

je kunt het op een comfortabele manier doen

of op een stressvolle manier.

Als je je ergens niet prettig bij voelt,

raad ik je aan je overtuigingen te onderzoeken."

Byron Katie - uit: Katie's Tao

“We werken aan onszelf zodat we anderen kunnen helpen,

maar ook helpen we anderen zodat we aan onszelf kunnen werken.”


Pema Chodron